воскресенье, 18 января 2015 г.

Հայկական երկրորդ օլիմպիականը. Հաղթանակի նոր օր մը

Մարմնամարզ, 15 հունիսի, 1912թ., թիվ 12

Եվ ահա երկրորդը: Հայկական առաջին օլիմպիականը, զոր խայտանքով ողջունեցինք անցյալ տարի՝ երիտասարդության խանդավառ ոգևորության մեջ, ահա նաև երկրորդը՝ որ եկավ եկավ ավետելու, թե շարժումը չէ կասած, այլ ընդհակառակը կը դիմե իր նպատակին, հարատև և հաստատաքայլ:

Ու մաղթանքը՝ զոր անցյալ տարի կուգար մեր շրթունքներուն վրա երկրորդ տարվան փայլուն հաջողության համար, ահա, ավեի ջերմեռանդ և ավելի ոգևորուն դարձած մեր բերաններուն մեջ՝ երրորդ տարվան հաղթապանծ հեռանկարին առջև: