среда, 29 октября 2014 г.

Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարը

Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարը, Գարուն, թիվ 5, 1988թ.

Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարը

Ստեփան Շահումյանի արձանը Ստեփանակերտում

Ստեփան Շահումյանի արձանը Ստեփանակերտում

Archaeological museum of Tigranakert. Part 2

Archaeological museum of Tigranakert


Archaeological museum of Tigranakert. Part 1

Archaeological museum of Tigranakert

Տարօրինակ է, որ Թուրքիան չի հայտարարում հայկական եկեղեցու ցուցանակի ուղղումը. Սասունյան

Աղբյուր՝ panorama.am

Հենց նոր եմ իմացել, որ Թուրքիայի կառավարությունը անաղմուկ ուղղել է Վանա լճի Աղթամար կղզու պատմական Սուրբ Խաչ եկեղեցու մոտ գտնվող ցուցանակը՝ նշելով նրա «հայկական» ծագումը:

Տասնամյակներ շարունակ թուրքական իշխանությունները համակարգված ձևով թաքցրել են հայկական եկեղեցիների և հուշարձանների իսկական ինքնությունը, որպեսզի ոչ ոք չհիշի, որ հայերը հազարավոր տարիներ ապրել են այժմ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից բռնագրավված հողերի վրա: Չբացահայտելով հայկական քաղաքակրթության հետքերը, թուրք պաշտոնյաները հուսով էին, որ այդպես հարկ չի լինի բացատրել հայերի անհետացումը. ևս մեկ թուրքական ժխտողականության դրսևորում:

Ղուկաս Լոռեցի

Ղուկաս Լոռեցի, Ղուկաս Հաղպատեցի (XV դ. 80-ական թթ., Հաղպատ – 1561, Արցախ), մատենագիր, մանկավարժ, գրիչ: Դասավանդել է Էջմիածնի (1513–41), ապա Սանահինի դպրոցներում: Ղ. Լ-ու մոտ ուսանելու և վարդապետ. աստիճան ստանալու են եկել Հայաստանի գրեթե բոլոր վայրերից՝ Վանից, Գողթնից, Արցախից, Լիմից, Քաջբերունիքից:

Ղուկաս Ա Կարնեցի

Ղուկաս Ա Կարնեցի (1722, Կարինի գավառի Քղի ավան – 1799, ամփոփվել է Էջմիածնի Ս. Գայանե վանքի բակում), Ամենայն հայոց կաթողիկոս 1780-ից: Հաջորդել է Սիմեոն Ա Երևանցուն: Ուսանել է Էջմիածնի ժառանգավորաց դպրոցում, աշակերտել Սիմեոն Ա Երևանցուն: 1751-ին ձեռնադրվել է քահանա և նվիրակի պաշտոնով մեկնել Ռումելի: 1763-ին օծվել է եպիսկոպոս և նշանակվել Զմյուռնիայի (Իզմիր) հայոց առաջնորդ: Ղ. Ա Կ. Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբանության կողմից իրեն կաթողիկոս ընտրելու մասին տեղյակ է պահել Կ. Պոլսի Զաքարիա Կաղզվանցի պատրիարքին: Վերջինս մերժել է այդ ընտրությունը:

Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցի

Ղպտի Ուղղափառ Եկեղեցի, Արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներից: Հիմնադիրը և Ղ. ու. ե-ու հնագույն հոգևոր կենտրոնի՝ Ալեքսանդրիայի աթոռի առաջին եպիսկոպոսը Մարկոս ավետարանիչն է (I դ.): Եկեղեցու գլուխը պատրիարքն է, նստավայրը՝ Ալեքսանդրիայից հետո, սկսած XI դարից, Կահիրեում (1968-ին կառուցված Ս. Մարկոս Մայր տաճար): Մինչև XX դ. կեսը Ղ. ու. ե-ուն վարչականորեն ենթակա է եղել դավանակից Եթովպական ուղղափառ եկեղեցին, որի եպիսկոպոս ապետը պարտադիր պետք է ազգությամբ ղպտի լիներ և ձեռնադրվեր Եգիպտոսում:

Ղևոնդյանք

Ղևոնդյանք, սուրբ Ղևոնդյանք, V դարի նահատակ եկեղեցականների խումբ (ինը հոգի): Տոնացույցի մեջ հիշվում են Քահանայից անունով: Հայաստանում զրադաշտականության տարածման դեմ պայքարի և Վարդանանց պատերազմի գործուն մասնակիցներ: Ավարայրի ճակատամարտից հետո, 452-ի սկզբին պարսիկները 37 նախարարների հետ նրանց ևս աքսորել են Վրկան (այժմյան Մազանդարան): Նրանք էին. Ղևոնդ Երեց Վանանդեցին (որի անունով և կոչվել են Ղ.), Հովսեփ կաթողիկոսը (Հովսեփ Ա Հողոցմեցի), Սահակ Ռշտունի եպիսկոպոսը, Մուշեղ Արծրունին (Աղբակից), Արշեն կամ Արսեն երեցը (Բագրեվանդի Եղեգիկ գյուղից), Քաջաջ սարկավագը Ռշտունիքից, Թաթիկ եպիսկոպոսը, Սամվել քահանան և Աբրահամ սարկավագը (երկուսն էլ՝ Այրարատ նահանգի Արած գյուղից):

Ղևոնդ Երեց

Ղևոնդ Երեց, սուրբ Ղեվոնդ, Ղեվոնդ Վանանդեցի [ծ. թ. անհտ, ըստ Եղիշեի և Ղազար Փարպեցու՝ գ. Իջաանք (Վանանդ գավառ) – նահ. 454, Պարսկաստանի Ապար նահանգում], V դարի վկա, Հայ եկեղեցու Քահանայից անվանված սրբերից և Վարդանանց պատերազմի առաջնորդներից: Նրա անվամբ են նահատակյալ ինը քահանաները (ինքը՝ Ղ. Ե., Հովսեփ կաթողիկոս, Սահակ եպիսկոպոս Ռշտունյաց, Թաթիկ եպիսկոպոս Բասենի, Մուշե քահանա Աղբակեցի, Արշեն երեց Բագրեվանդցի, Սամվել քահանա, Աբրահամ սարկավագ, Քաջաջ սարկավագ) կոչվել ս. Ղևոնդյանք:

Ղևոնդ Ա Եռաստեցի

Ղևոնդ Ա Եռաստեցի [ծ. թ. անհտ, գ. Եռաստ (Առբերանի գավառ) – 548], Ամենայն հայոց կաթողիկոս 545-ից: Հաջորդել է Քրիստափոր Ա Տիրառիջցուն: Ղ. Ա Ե-ու հայրապետ. գործունեության մասին ոչինչ չի ավանդվում: Կաթողիկոս. գահին Ղ. Ա Ե-ուն հաջորդել է Ներսես Բ Բագրեվանդցին:

Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարան

Ղազար Փարպեցի

Ղազար Փարպեցի [440/443, գ. Փարպի (Այրարատ նահանգի Արագածոտն գավառ, այժմ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ) – VI դ. սկիզբ], մատենագիր, պատմիչ: Մեծացել և դաստիարակվել է Հայոց սպարապետ և մարզպան Վահան Մամիկոնյանի մոր՝ Ձվիկ իշխանուհու խնամակալության ներքո: Հիմնապես կրթվել է Գուգարաց բդեշխ Աշուշայի պալատում (այդտեղ էին հավաքվել Մամիկոնյան ու Կամսարական տոհմերի պայազատները), Վահան Մամիկոնյանի քեռու՝ Աղան Արծրունու մոտ, որից և ստացել է «կրօնաւորութեան ձեռնադրութիւն»:

Ղազար Ա Ջահկեցի

Ղազար Ա Ջահկեցի, Ճահկեցի (ծ. թ. անհտ, Ջահուկ գավառ – 1751, ամփոփված է Էջմիածնի Ս. Գայանե վանքի գավթում), Ամենայն հայոց կաթողիկոս 1737-ից: Հաջորդել է Աբրահամ Գ Կրետացուն: Եղել է հայրապետ. նվիրակ Զմյուռնիայում: Աջակցել է Արմ. Հայաստանից մեծազանգված հայ գյուղացիությանը Երևանի և Նախիջևանի գավառներում վերաբնակեցնելու գործին: Պարսկ. իշխանություններից հալածվել և աքսորվել է Սևանա կղզի:

Ձեռնադրություն

Ձեռնադրություն, Կարգ ձեռնադրության, Կարգ քահանայության, Հայ եկեղեցու յոթ խորհուրդներից: Նշանակում է ձեռք դնել կրոնական աստիճան, կարգ կամ իշխանություն ստացողի գլխին: Ձ-յամբ և օծությամբ եկեղեցուն ծառայության կոչված անձը Սուրբ Հոգու շնորհներն ու նվիրապետական կարգ է ստանում եկեղեց. արարողությունները կատարելու, Ավետարանը քարոզելու և ուսուցանելու, ժողովրդին ապաշխարության հրավիրելու ու նաև շնորհ փոխանցելու: Ձ. շնորհի և իմաստության ստացման խորհուրդն է: Կոչվում է նաև շնորհաբաշխում, պարգևատրություն:

вторник, 28 октября 2014 г.

Atrocities in Armenia

August 28, 1890

The New York Times

TIFLIS, Aug. 27. — Advices have been received from Moosh to the effect that the Armenians continue to be subjected to terrible atrocities. Bands of Kurds make raids nightly on the Armenian frontier villages and set fire to the crops. Influential Armenians are arrested nearly every day.

The Erzeroum massacre


Armenians slaughtered and the British costsulate stonedThe New York TImes, July 26, 1890


LONDON, July 26. — The News gives the following details of the recent riots at Erzeroum: "On June 20 the soldiery were ordered to disperse Armenians who were holding a meeting in a churchyard. The soldiers began a massacre of the Armenians and the Turkish populace joined in the attack. The shops and houses of the Armenians were pillaged. The sack lasted four hours".

The British Consulate, at which on the same night a fete was being given for the benefit of poor Armenians, was stoned and its gates and windows were broken. The Consul and the members of his family took refuge in the cellars of the building and the fete was abandoned. The American Mission served as a refuge for fifty fugitives.

Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքը նախագահների փարիզյան հանդիպումից հետո

Նախագահների հանդիպումը ես կբնորոշեի որպես կառուցողական, օգտակար և անկեղծ

«Մենք շնորհակալ ենք Ֆրանսիայի Հանրապետության Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Փարիզում հանդիպում կազմակերպելու նախագահների մակարդակով։ Վերջին երեք ամսվա ընթացքում սա արդեն երրորդ հանդիպումն է նախագահների` Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ, և դա ցույց է տալիս, որ եռանախագահող երկրները հաստատակամ են շարունակելու իրենց միասնական ակտիվ ջանքերը` ուղղված հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Այդ կոնտեքստում էր նաև այսօրվա հանդիպումը Փարիզում»։ Այս մասին, ինչպես տեղեկացնում է Times.am-ը, գիշերը հայտարարել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։

«Մենք բարձր ենք գնահատում բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են հանդիպումների կազմակերպմանը հատկապես ամենաբարձր մակարդակով, որոնք հնարավորություն են տալիս կողմերին ավելի լավ ծանոթանալու մոտեցումներին իրար և հնարավորություն է փնտրելու մոտեցնել դիրքորոշումները», - ասել է նախարարը։

Ուորլիքը դրական է գնահատում նախագահների՝ Փարիզում կայացած հանդիպումը

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը դրական է գնահատել Փարիզում նախօրեին կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը:

«Կարծում եմ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կհամաձայնվեն, որ Փարիզի հանդիպումը դրական քայլ էր: Շնորհակալություն Օլանդին»,- գրել է ամերիկացի համանախագահը Թվիթերի իր միկրոբլոգում:


Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնությունների շուրջ ընթացող բանակցություններն օգտակար են

«Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնությունների շուրջ ընթացող բանակցություններն օգտակար են»,-այդ մասին իրանական «ԻՍՆԱ» լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ հայտարարել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսեն Փաքայինը:

Իրանի դեսպանը «Սալամնյուզ» լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում, անդրադառնալով նախօրեին ԼՂ հարցով Փարիզում տեղի ունեցած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը, մասնավորապես նշել է. «Երևանի և Բաքվի միջև առկա տարաձայնությունների շուրջ ընթացող բանակցություններն օգտակար են: Բանակցությունները վկայում են, որ երկու երկների ղեկավարները ունեն կամք՝ ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծելու խաղաղ ճանապարհով»:

Նախագահների մակարդակով հաստատվեց, որ բանակցային գործընթացին այլընտրանք չկա

ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ուշ երեկոյան Փարիզում ավարտված Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահների եռակողմ հանդիպումը որակեց օգտակար և կառուցողական:

Մյուս տարվա առաջին կեսին Ֆրանսուա Օլանդը կայցելի Հայաստան

Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ առավոտյան հանդիպում է ունեցել Ֆրանսուա Օլանդի հետ, որի առաջին մասը նվիրված է եղել երկկողմ հարաբերություններին: Panorama.am-ի թղթակցի փոխանցմամբ, այս մասին Սարգսյան-Ալիև-Օլանդ եռակողմ հանդիպումից հետո հայտարարել է Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը:

Հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք չունի

02:09 • 28.10.14

Փարիզի Մարինյի պալատում ավարտվել են Ֆրանսիայի Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 27-ին ԼՂ հիմնահարցի կարգավորմանն ուղղված բանակցությունները:

Ինչպես հայտնում են ՀՀ Նախագահի աշխատակազմից` Ֆրանսիայի Նախագահի հետ առավոտյան կայացած առանձնազրույցներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի Նախագահները բանակցություններ են վարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի մասնակցությամբ, ապա տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը:

Եռակողմ հանդիպումն ավարտվեց. անդրադարձ է կատարվել ադրբեջանցի քաղբանտարկյալների խնդրին

Քիչ առաջ Փարիզում ավարտվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ֆրանսիայի նախագահների եռակողմ հանդիպումը: Ինչպես հաղորդում է Panorama.am-ի թղթակիցը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ճանապարահելիս ֆրանսիացի լրագրողներից մեկը հարցրել է` արդոք հանդիպման ընթացքում անդրադարձ եղել է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների` մասնավորապես Լեյլա Յունուսի հետ կատարվածին, որին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը դրական պատասխան է տվել, իսկ Իլհամ Ալիևը ժպտացել է ու հեռացել: ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահները Panorama.am-ի հետ զրուցում դրական են որակել եռակողմ հանդիպման ընթացքը:

Ամփոփվել են ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորմանն ուղղված փարիզյան բանակցությունները

27.10.2014

Փարիզի Մարինյի պալատում ավարտվել են Ֆրանսիայի Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 27-ին ԼՂ հիմնահարցի կարգավորմանն ուղղված բանակցությունները: Ֆրանսիայի նախագահի հետ առավոտյան կայացած առանձնազրույցներից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները բանակցություններ են վարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի մասնակցությամբ, ապա տեղի է ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը: Բանակցությունների արդյունքներն ուշ երեկոյան ամփոփվել են նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդի, Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի (Ռուսաստան), Ջեյմս Ուորլիքի (ԱՄՆ), Պիեռ Անդիոյի (Ֆրանսիա) և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի համատեղ հանդիպման ժամանակ: Խաղաղ բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու համար հանդիպման մասնակիցները կարևորել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում երկխոսության շարունակումը և վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ջանքերը:

понедельник, 27 октября 2014 г.

WWI. Massive railway gun

Massive first world war railway gun moving across southern England

Massive first world war railway gun moving across southern England

Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը Փարիզում, 27 հոկտեմբերի, 2014թ


Սարգսյանն ու Ալիևը Փարիզում հանդիպել են. Կայացել են ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորմանն ուղղված բանակցություններ

27 հոկտեմբերի 2014 - 20:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Ֆրանսիայի նախագահի հրավերով աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 27-ին Ելիսեյան պալատում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսուա Օլանդի հետ: Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները քննարկել են հայ-ֆրանսիական հագեցած օրակարգին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձել նաև տարածաշրջանային և միջազգային արդի խնդիրներին ու մարտահրավերներին: Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Օլանդին` ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունում Ֆրանսիայի դերակատարման և ԼՂ հիմնախնդրի կարգավորմանն ուղղված փարիզյան հանդիպման նախաձեռնության համար: Շարունակություն

Ձագավանի եկեղեցական ժողով 1270

Ձագավանի եկեղեցական ժողով 1270, գումարվել է Ձագավանքում, Հայոց կաթողիկոս Հակոբ Ա Կլայեցու օրոք, Բջնիի Գրիգոր եպիսկոպոսի և Վարդան Արևելցու անմիջական նախաձեռնությամբ, մեծ իշխան Պռոշի (1223–84՝ Պռոշյան իշխանական տոհմի անվանադիրը) հրամանով: Մասնակցել են արևելյան վարդապետները, եպիսկոպոսներ, վանականներ, քահանաներ, նախարարներ և ազատներ: 1243-ի Սսի ժողովին (տես Սսի եկեղեցական ժողովներ) արևելյան վարդապետները չեն մասնակցել: Բայց այդ ժամանակ Կիլիկիայում է գտնվել Վարդան Արևելցին: Առիթից օգտվելով՝ Հայոց կաթողիկոս Կոստանդին Ա Բարձրբերդցին Վարդան Արևելցու միջոցով Արևելք (Մեծ Հայք) է ուղարկել Սսի ժողովի կանոնները՝ իր շրջաբերական կոնդակով: Վարդան Վանականը կաթողիկոսի մարդկանց հետ 1245–46-ին շրջել է Հայաստանի գավառներում և, ժողովի վերաբերյալ հավանության թուղթ ստանալով գլխ. եպիսկոպոսներից, վանքերից ու իշխաններից, ուղարկել կաթողիկոսին:

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, Հայ առաքելական եկեղեցի, Հայաստանյայց եկեղեցի, Հայ եկեղեցի, Հայոց եկեղեցի, Արևելյան ուղղափառ եկեղեցիներից, հայ ժողովրդի ազգային եկեղեցին: Կենտրոնը` ՀՀ Վաղարշապատ քաղաքի Ս. Էջմիածնի վանք (Մայր աթոռ Ս. Էջմիածին): Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեկ ամբողջական միություն է, որի գլուխը, եպիսկոպոսապետն ու բարձրագույն հոգևոր պետը կաթողիկոսն է (Ծայրագույն պատրիարք և կաթողիկոս Ամենայն հայոց): Եկեղեցու հոգևոր և նվիրապետական գերագույն իշխանությունը Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունն է:

For Many Armenian TV Stations, Digital Switch Spells Closure

 Two out of three local TV stations outside Yerevan won’t get channels on public-service digital system.
By Gayane Mirzoyan - Caucasus, CRS Issue 756,, 27 Oct 14

Many local TV stations will go out of business when Armenia switches over to digital broadcasting next year. The bidding process for channels on the main public-service network is over, and most local broadcasters have lost out. There are also questions about whether enough digital decoder boxes can distributed to viewers, and how affordable they will be. When analogue broadcasts are switched off on July 1 next year, Armenia will have 27 television channels and 16 radio stations. Of these, nine TV and just four radio stations will operate in areas outside the capital Yerevan. Continue reading

Հայ Մկրտական եկեղեցիներ

Հայ Մկրտական եկեղեցիներ, Հայ ավետարանական մկրտական եկեղեցիներ, ավետարանական (բողոքական) դավանանքին պատկանող ուղղություններից մկրտականության (բապտիզմի) հայազգի հետևորդների եկեղեցիներ: Սփյուռքում, բացառությամբ Թբիլիսիի և Սուխումի, առանձին Հայ մկրտական եկեղեցիներ կամ համայնքներ չկան: ՀՀ-ում պաշտոնապես գործում են երկու առանձին Հայ մկրտական եկեղեցիներ` Գյումրու Հայ ավետարանական մկրտական եկեղեցին և Հայ ավետարանական մկրտական քրիստոնյաների եկեղեցիները (Երևանի, Աբովյանի, Արարատի մարզի Արևշատ գ., Արարատի, Վանաձորի, Ստեփանավանի ևն):

Հայ Կաթողիկե եկեղեցի

Հայ Կաթողիկե եկեղեցի, Հայ կաթողիկե պատրիարքություն, Տ անն Կիլիկիո հայ կաթողիկե պատրիարքություն, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդ հայազգի անհատների (եկեղեցական և աշխարհական) հավաքականություն, որը միացած է Հռոմի աթոռին եկեղեցական և դավանական հաղորդությամբ, ճանաչում և ընդունում է Հռոմի պապի գերագահությունը:

Արլ. միացյալ (Uniate) կաթողիկե պատրիարքություններից մեկն է, ինչպիսիք են Մարոնիտ (1216), Քաղդեական (1553), Հույն (Մելքիդ` 1724), Ասորի (1783), Ղպտի (1824) կաթողիկե պատրիարքությունները: Հայ Կաթողիկե եկեղեցին իբրև կառույց և եկեղեցական առանձին նվիրապետություն կազմավորվել է 1740-ի նոյեմբ. 26-ին, Հալեպում, երբ Աբրահամ Արծիվյանն օծվել է հայ կաթոլիկ համայնքի պատրիարք (Աբրահամ Ա Արծիվյան): 1742-ին Հռոմի պապ Բենեդիկտոս XIV-ը վավերացրել է Աբրահամ Ա Արծիվյանի պատրիարքական ընտրությունը: Ներկայումս հայ կաթողիկե պատրիարքական աթոռը գտնվում է Զմմառի վանքում (Լիբանան, հիմնվել է 1749-ին): Տանն Կիլիկիո Հայ կաթողիկե պատրիարքության կաթողիկոս-պատրիարքն է Ներսես Պետրոս ԺԹ Թարմունին (1999-ից):

Միսաք Գասպարյանի լուսանկարը

Միսաք Գասպարյանի լուսանկարը, Գարուն, թիվ 5, 1988թ.
Միսաք Գասպարյանի լուսանկարը

Կոճղերի «գերեզմանոց» Գեղարքունիքում


Այս կոճղերն ու արմատները հանվել են Սևանի լափամերձ հատվածից, երբ ջրի մակարդակի բարձրացումից հետո դրանք հայտնվել էին ջրի մեջ:

Կոճղերի «գերեզմանոց» Գեղարքունիքում


воскресенье, 26 октября 2014 г.

Ձեռագիր մատյան

Ձեռագիր մատյան (codex), գրչի կողմից արտագրված գիրք: Հայ. Ձ. մ-ները բաղկացած են իրար կարված 6, 8, 12 և 16 թերթ ունեցող տետրերից, որոնք կազմի մեջ են ագուցվել և ստացել գրքի տեսք: Գրվել են մագաղաթի և թղթի վրա: Ամենավաղ մագաղաթե Ձ. մ-ի պատառիկները թվագրվում են V դ.: Ամենահին ամբողջական մագաղաթե Ձ. մ. Երևանի Մատենադարանի ձեռ. դ 10680, VII դ. «Վեհամոր Ավետարանն» է: Թղթե ամենավաղ Ձ. մ. Մատենադարանի ձեռ. դ 2679 ժողովածուն է՝ թվագրված 981: Իսկ ամենաուշ հայերեն Ձ. մ-ները ստեղծվել են XIX դ.:

Ձագավանք

Ձագավանք, Գետարգելի Ս. Նշան վանք, ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղից 2 կմ հարավ-արևելք, բլրի լանջին: Հիմնադրվել է վաղ միջնադարում, վանքի հնագույն եկեղեցին VII դ. եռախորան, փոքր խաչաձև գմբեթավոր կառույցներից է: Պահպանվել են սրբատաշ տուֆից շինված պատերի ստորին շարքերը: Եկեղեցուն հս-ից և հվ-ից կից են նրա հետ միաժամանակ կառուցված և ընդհանուր գետնախարիսխ ունեցող մատուռներ:

Գևորգ արքեպիսկոպոս Չեորեքչյանին

«Էջմիածին», թիվ 2-3, 1944թ., փետրվար-մարտ

Ամենայն Հայոց Հայրապետության Ազգընտիր տեղակալ Ամեն. Տ. Գևորգ արքեպիսկոպոսի Հայրենական պատերազմի առթիվ արտասահմանի հայությանն ուղղված կոչերին շարունակում է ջերմ հայրենասիրական ոգեշնչումով արձագանքել Սփյուռքի հայությունը:

Սասունցի Դավիթ տանկային շարասյուն
«Սասունցի Դավիթ» տանկային շարասյան շքանշանակիր լավագույն հրամանատարները, որոնք երդմամբ խոստացան արդարացնել հայ ժողովրդի վստահությունը՝ անխնա ջախջախել գերմանական հրոսակներին, իսպառ ոչնչացնել նրանց ընդմիշտ վտարելով մեր երկրի սահմաններից:

Տ. Տեղակալի կոչերը առավելագույն հայրենասիրական էնտուզիազմ են առաջ բերել Իրանի մայրաքաղաքի՝ Թեհրանի հայության մեջ, որը իր սրտաբուղխ նվիրաբերությամբ օժանդակում է փառապանծ Կարմիր Բանակին ջախջախելու գերմանական ֆաշիզմը և ազատություն բերելու ֆաշիզմի լծի տակ տնքացող ժողովուրդներին:

Շահեն Մեղրյանի հուշարձանի բացումը

Հոկտեմբերի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Տոնաշեն գյուղում բացվեց Շահեն Մեղրյանի հուշարձանը: Նույն օրը Շահեն Մեղրյանին հետմահու շնորհվեց «Արցախի հերոս» բարձրագույն կոչումը: Քանդակի հեղինակն է Հարություն Համբարչյանը:
Շահեն Մեղրյանի հուշարձանը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում
Շահեն Մեղրյանի հուշարձանը Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում