пятница, 26 сентября 2014 г.

Սան-Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագիրը, 19 փետրվարի, 1878թ.

{83}

Սան-Ստեֆանոյի նախնական հաշտության պայմանագիրը


[«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Երևան, 1972թ.]


Թարգմանություն ռուսերենից
19 փետրվարի (3 մարտի) 1878 թ.

Նորին մեծություն Ամենայն ռուսաց կայսրը և օսմանների նորին մեծություն կայսրը, դրդված իրենց պետություններին և իրենց ժողովուրդներին խաղաղության բարերարությունները վերադարձնելու և ապահովելու ցանկությամբ, ինչպես նաև կանխելու համար ամեն տեսակ նոր բարդություն, որը կարող է սպառնալ այդ խաղաղությանը, նախնական հաշտության պայմանագիր մշակելու, կնքելու և ստորագրելու համար որպես իրենց լիազորներ նշանակեցին`

Նորին մեծություն Ամենայն ռուսաց կայսրը մի կողմից — կոմս Նիկոլայ Ւգնատևին... պարոն Ալեքսանդր Նելիդովին...

և օսմանների նորին մեծություն կայսրը մյուս կողմից — Սաֆվետ-փաշային, արտաքին գործերի մինիստրին... և Սադուլլահ-բեյին գերմանական կայսերական արքունիքում նորին մեծություն դեսպանին։

Որոնք իրենց լիազորագրերը փոխանակելով, դրանք գտան պատշաճ և սահմանված ձևի և համաձայնվեցին հետևյալ հոդվածների շուրջ.

Կոմիտաս, Մոկաց Միրզա

Կոմիտաս, Մոկաց Միրզա


Թուրքմենչայի պայմանագիրը, 28 փետրվարի, 1828թ.

Պայմանագիր, կնված Թուրքմենչայում


[«Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1818-1923)», պրոֆ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Երևան, 1972թ.]


Թարգմանություն ռուսերենից
1828 թ. փետրվարի 10-ին

{65}

Հանուն Ամենազոր Աստծո.
Ամենապայծառափայլ, Ամենահզոր, Մեծն թագավոր և Ամենայն ռուսաց Ինքնակալ Նորին Կայսերական Մեծությունը և Նորին Մեծություն Պարսկական Փադիշահը հավասարապես մղված պատերազմի աղետավոր հետևանքներին վերջ դնելու, պատերազմ, որը միանգամայն հակառակ է իրենց փոխադարձ դիտավորություններին, և հաշտություն հաստատելու միջոցով երկու Պետությունների միջև նախկին բարիդրացիական և բարեկամական հարաբերությունները հաստատ հիմքի վրա վերականգնելու անկեղծ ցանկությամբ, հաշտություն, որն իր իսկ մեջ ամփոփելով իրեն ամրության երաշխավորությունը, գալիք ժամանակներում կկանխի անհամաձայնությունների և թյուրիմացությունների բոլոր պատճառները, սույն փրկարար գործը կատարելու համար իրենց Լիազորներ նշանակեցին.

Rebuilding a life in Armenia after fleeing Syrian conflict

For many Syrian Armenians who fled to Armenia, the desire to maintain some semblance of their previous social status determined the areas of the country where they live. Wealthier families rented nice homes in the center of Yeravan, the country’s capital. But their savings soon disappeared because of the lack of available steady jobs. In response, the Armenian government proposed building a luxury housing complex called “New Aleppo,” along with several other new housing quarters across the region. But the proposal soon came under fire, with complaints that the housing complex was geared towards the rich rather than being accessible for everyone. From May 2014, when this series was photographed, until now, the land where this proposed new housing was to be built has still seen no new development. Sheep roam freely in an open field around a skeletal structure of what will presumably be the new community.The Washington Post

Holy martyrs Armenian church - Der zor

Holy martyrs Armenian church - Der zor

Արցախի Տիգրանակերտը

Արցախի Տիգրանակերտը. Համլետ Պետրոսյան

Տեսարաններ հին Երևանից. 30-ական թվականներ

Երևանի հին դրամատունը

четверг, 25 сентября 2014 г.

Նոր անուններ՝ Հայաստանի վայրերուն

Հայաստանի Կեդր. Գործ. Կոմիտեն փոխած է անցյալ տարի բազմաթիվ բնակավայրերու աշխարհագրական անունները, որովհետև՝

1) Այդ անուններեն շատերը կարտահայտեն կրոնական, ավատապետական – կալվածատիրական հարաբերություններու մնացորդներ և անհարազատ են խորհրդային ըմբռնողության: Ոմանք ալ անպատշաճ են ու նույնիսկ անվայել՝ իրենց նշանակությամբ:
2) Շատ անուններ միանման են և կկրկնվին երկու և ավելի թվով վայրերու համար, որով թղթատարական սպասարկության մեջ շփոթության պատճառ կըլլան:

Ծաղկաձոր (նախապես Դարաչիչակ) ուր հաստատված է Գրողներու հանգստյան տունը


Հայաստանի երեխաները

Արև ունես քո աչքերում,
Քո աչքերում, քո ձեռքերում,
Քո այդ, փամփլիկ թաթիկներում,
Քո խատուտիկ աչիկներում:–
Քո խատուտիկ աչիկներով
Պիտի նայես մի օր հեռուն,
Դրոշ պիտի պահես մի օր
Քո ամրացած ձեռիկներում,–
Ու չմարող իմ երգերով
Պիտի գնաս դեպի գրոհ…Եղիշե Չարենցի այս բանաստեղծությամբ է սկսվում 1980թ. «Սովետական գրող» հրատարակչության պատրաստած «Հայաստանի երեխաները» լուսանկարների ալբոմը: Պատահմամբ գրադարանի քարտարանում տեսա վերնագիրը, պատվիրեցի գիրքը, որտեղ ամփոփված են հայտնի լուսանկարիչների լուսանկարները՝ Ռաֆիկ Համբարձումյան, Լեոնիդ Մայիլյան, Անդրանիկ Քոչար, Վան Արյան, Վազգեն Ազատյան, Գագիկ Նահապետյան, Աշոտ Բարսեղյան, Ժիրայր Մովսիսյան, Միքայել Քոչարյան, Ալեքսանդր Ալաջյանց, Նեմրութ, Համազասպ Խաչատրյան, Էդվարդ Ռստակ, Ռոբերտ Շահնազարյան:

Гарни

Крепость Гарни воздвигнута в одноименном селении Абовянского района. Это было мощное укрепление, хорошо известное по летописным источникам (Корне­лий Тацит, Мовсес Хоренаци и другие). В сооружениях Гарни своеобразно сочетаются элементы эллинистиче­ской и национальной культуры, наглядно свидетель­ствующие как об античных влияниях, так и о самобыт­ных строительных традициях армянского народа. Худо­жественные достоинства и уникальность памятников ставят Гарни в число выдающихся произведений миро­вого значения.
image-21
Сооружения крепости Гарни удачно вписаны в окру­жающую природу. Крепость расположена в живописной горной местности, откуда открывается широкий вид на необозримые пространства фруктовых садов, полей и горных склонов, покрытых пестрыми коврами разно­цветных трав, на причудливые крутые каменные обрывы каньона реки Азат.

Թորոս Ռոսլին

Հայկական գրքարվեստի, մասնավորապես, XIII դարի Կիլիկյան մանրանկարչության մեջ Թորոս Ռոսլինի մուտքը նշանավորվեց գեղագիտական նոր աշխարհընկալմամբ և նոր մտահղացումներով։ Իր մանրանկարներում խտացնելով անցյալի հայ և ուրիշ ժողովուրդների գեղարվեստական փորձը, Թորոս Ռոսլինը ստեղծագործական նոր հորիզոններ ու հնարավորություններ բերեց հետագա նկարիչների համար։
Armenian manuscripts. Toros Roslin

Ռոսլինի թողած հոգևոր արժեքների աշխարհում երևան են գալիս մինչ այդ անհայտ տրամադրություններ, նորովի մեկնաբանված հինավուրց ավանդույթներ, նոր թեմաներ ու պատկերատիպեր:

вторник, 23 сентября 2014 г.

Торос Рослин

Вступление Тороса Рослина в армянское книжное искусство, в частности в миниатюру Киликии XIII века, было ознаменовано новым эстетическим восприятием мира и новыми идеями. Вобрав в себя многовековый художественный опыт армянского народа, Торос Рослин открыл новые горизонты и творческие возможности для последующих поколений миниатюристов.
Armenian manuscripts. Toros Roslin

В мире духовных ценностей, созданных Рослином, мы встречаем неведомые до него настроения, по-новому интерпретированные древние традиции, новые темы и иконографические типы.

воскресенье, 21 сентября 2014 г.