вторник, 13 января 2015 г.

Հայկական Բ Օլիմպիական խաղեր. Կ.Պոլիս, հունիս, 1912թ.


Տիրան և Վահագն ակումբները տողանցքի միջոցին, Մարմնամարզ, 15 հունիսի, 1912թ., թիվ 12
Պ. Մարտիրոս Գույումճյան ձողով ցատկելու մեջ, Մարմնամարզ, 15 հունիսի, 1912թ., թիվ 12

Комментариев нет:

Отправить комментарий